ZASADY GRY

Artykuł I: Organizacja
Firma Toluna SAS, z kapitałemith o wartości 38 112 Euro, z siedzibą we Francji pod adresem 1 bis rue Collange 92593 Levallois Perret, oraz zarejestrowana pod numerem n°432033181 w Rejestrze Handlowym I Spółekr, organizuje darmowy konkurs, nie wiążący się z jakimkolwiek obowiązkiem zakupu produktu lub usług. Wielka Loteria ‘Wypełnij wszystkie Ankiety Tematyczne i wygraj wycieczkę dla 2 osób do Nowego Jorku’: odbywa się od 11 czerwca 2011 i trwa do 31 Października 2011.

Ta gra, to oferta dla wszystkich członków Toluna, w wieku powyżej 18 lat, mieszkających w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemny, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Turcja

Artykuł II: Udział
Aby móc wziąć udział w konkursie, użytkownik musi po prostu wypełnić wszystkie swoje Ankiety Tematyczne:

  • Użytkownik musi wypełnić poniższe ankiety:

1000001

Podstawowa

1000007

Dom i rodzina

1000084

Zatrudnienie NOWA

1000075

Finanse NOWA

1000076

Zakupy NOWA

1000082

Zdrowie NOWA

1000083

Środki masowego przekazu NOWA

1000081

Telefony Komórkowe NOWA

1000078

Podróże NOWA

1000074

Gry wideo NOWA

1000079

Internet NOWA

1000077

Sport i Piękno NOWA

Uczestnictwo w tej loterii jest bezpłatne i nie ogranicza się tylko do jednego wzięcia udziału na jedno gospodarstwo domowe.

Artykuł III: Nominacja zwycięzców i przyznawanie nagród
W loterii zostanie wylosowany jeden użytkownik Toluna, który wygra 2 bilety lotnicze w dwie strony ze stolicy swojego kraju do Nowego Jorku oraz 4 noce w 4-gwiazdkowym hotelu na Manhattanie ( 1 pokój 2-osobowy). Przybliżona wartość wycieczki: 16 000 złotych.

Wylosowany przypadkowo użytkownik będzie miał wypełnione wszystkie Akiety Tematyczne.

Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową, bądź telefoniczną, aby potwierdzić swoje zwycięstwo. Zwycięzca zgadza się na wszystkie niezbędne przetwarzania danych oraz weryfikacje adresu (pocztowego, bądź internetowego). Jakiekolwiek podanie nieprawdziwych informacji dotyczące tożsamości zwycięzcy, bądź jego adresu, spowoduje w rezultacie jego dyskwalifikację.

Artykuł IV : Rejestracja Praw Autorskich

Zasady gry zostały przedstawione przez Mecenasa Franck’a CHERKI, pod adresem 119, avenue de Flandre, 75019 PARYŻ we Francji.

Zasady mogą ulec zmianie w dowolnym czasie przez organizatora konkursu, w odniesieniu do warunków określonych w niniejszym regulaminie.

Zasady konkursu mogą zostać przesłane do każdej osoby, która zgłosi taką potrzebę na adres  Toluna SAS, 1 bis rue Collange 92593 Levallois Perret, Francja. Wartość znaczka pocztowego, koniecznego do przesłania do firmy Toluna takiego wniosku zostanie zwrócona adresatowi (cena znaczka na list 20-gramowy).

Artykuł V: Zwrot opłat

Każdy uczestnik konkursu może otrzymać na swój wniosek zwrot równowartości opłaty za połączenie internetowe (maksymalnie 5 minut takiego połączenia) z zastosowaniem obniżonej stawki. Wniosek o zwrot należy przesłać pocztą do Toluna SAS, wraz ze szczegółowymi danymi rachunku bankowego uczestnika, potwierdzeniem adresu oraz wyciągiem z rachunku od dostawcy Internetu, podając datę i godzinę połączenia, nie więcej niż 30 dni po upływie terminu konkursu; decyduje data stempla pocztowego. Koszty poniesione przez uczestnika w odniesieniu do znaczka pocztowego, niezbędnego do zgłoszenia tego wniosku, zostaną zwrócone adresatowi.

 

Artykuł VI: Połączenie i użytkowanie

Udział  implikuje zaznajomienie się i akceptację zasad konkursu jak i ograniczeń Internetu, w tym brak ochrony pewnych danych przed ewentualnym działaniem piratów internetowych  oraz ryzyko zainfekowania komputera wirusami krążącymi w sieci. Toluna SAS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia lub zakłócenia wynikające z korzystania z komputera, użycia swojej linii telefonicznej lub innego połączenia technicznego z dostępem do Internetu.

Artykuł VII: Spory i obowiązki

Udział w tym konkursie implikuje bezwarunkową akceptację regulaminu w całej jego rozpiętości. Wszelkie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje spowodują dyskwalifikację. Toluna SAS będzie rozstrzygać wszelkie spory związane z konkursem i jego zasadami. Toluna nie będzie odpowiadać na żadne żądania dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych mechanizmów i zasad gry oraz listy zwycięzców w formie pisemnej lub telefonicznej. Firma Toluna SAS zastrzega sobie prawo na przedłużenie lub zakończenie tego konkursu bez podania jakiegokolwiek powodu, zgodnie z Artykułem VI.

Artykuł VIII: Prezentacja i dostarczenie nagród

Toluna SAS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, zagubienie lub kradzież, które mogą wystąpić w trakcie dostarczenia przesyłek z nagrodami.


Artykuł IX: Umowa w sprawie dowodów

Z wyjątkiem przypadków błędów jawnych, ustala się, że informacje wynikające z procesu gry organizowanej przez firmę Toluna SAS,  mogą zostać wykorzystane jako dowód we wszelkich sporach dotyczących  elektronicznego przetwarzania danych (EDP) w związku z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu.

Artykuł X: Jurysdykcja

Uczestnicy bez zastrzeżeń zaakceptują fakt, że sam fakt uczestnictwa w tym konkursie odnosi się do prawa francuskiego. Wszelkie spory, które mogą wynikać w trakcie tego konkursu, będą rozstrzygane poprzez jurysdykcję Sądownictwa Wyższego Trybunału Paryskiego.

Artykuł XI: Ochrona Danych

Zgodnie z ustawą o Ochronie danych, Akt z dnia 6-go stycznia 1978, art. L.27, uczestnicy mają prawo do wglądu i zmiany swoich danych. Żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Artykuł XII: Prawa autorskie: literackie i artystyczne

Zgodnie z przepisami dotyczącymi praw własności literackiej i artystycznej, reprodukcja lub reprezentacja wszystkich lub części elementów tego konkursu jest surowo zabronione. Wszystkie znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi.