SPILLEREGLER

Artikel I: Organisation
Toluna SAS, der har en formue på 381.112 euro, er beliggende på 1 bis rue Collange Bassot 92593 Levallois Perret, og registreret under  nummeret 432033181 hos Trade and Companies Register (handels- og virksomhedsregisteret), organiserer en gratis konkurrence, hvori det ikke er nødvendigt at foretage køb. Konkurrencen, “Gennemfør alle dine undersøgelser vedrørende personlige interesser og vind en rejse for 2 til New York”, finder sted fra den 11. juni 2011 til den 31. oktober 2011.

Dette spil tilbydes til alle Toluna-medlemmer, der er 18 år gamle eller derover og bor i et af følgende lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet.

Artikel II: Deltagelse
For at kunne deltage skal medlemmerne blot gennemføre alle deres undersøgelser vedrørende personlige interesser:

·         Medlemmet skal udfylde og gemme følgende profiler:

Personlig information
Hjem og familie
Beskæftigelse NY
Økonomi NY
Shopping NY
Helbred NY
Medier NY
Mobiltelefon NY
Rejser NY
Videospil NY
Internet NY
Sport og skønhed NY

Deltagelse i denne konkurrence er gratis og ikke begrænset til en enkelt deltagelse per husstand.

Afsnit III: Nominering og udvælgelse af vindere
Udtrækningen vælger 1 Toluna-medlem, som vinder 2 tur/retur flybilletter fra hovedstaden i det land, hvor personen er bosiddende, til New York samt 4 nætter på et ****hotel på Manhattan (1 værelse til 2 personer). Anslået værdi: 4000 euro.

Vinderen vil blive vilkårligt udvalgt og skal have gennemført alle undersøgelserne vedrørende personlige interesser.

Vinderen vil blive kontaktet via e-mail eller telefon og har 2 uger til at tage imod præmien.  Vinderen indvilliger i at gennemgå alle nødvendige kontroller af identitet og adresseverificering (post eller internet). Enhver form for falske oplysninger, der måtte være opgivet vedrørende identitet eller adresse, vil resultere i, at vinderen bliver diskvalificeret.

Punkt IV: Copyright
Reglementet blev opstillet af Maître Franck CHERKI, Huissier de Justice 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, Frankrig.

Der kan til enhver tid foretages ændringer af reglementet i form af en ændring fra organisatørens side med henblik på de fremlagte betingelser.

Ændringen vil blive gennemført af Maître Franck CHERKI, Huissier de Justice 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, Frankrig.

Reglementet sendes gratis til enhver, der sender en anmodning til Toluna SAS, 14, place Marie-Jeanne Bassot, 92300 Levallois-Perret. Portoen i forbindelse med anmodningen tilbagebetales, efter anmodning, i henhold til gældende takster for standardbreve.

 

Punkt V: Godtgørelse af udgifter
Efter anmodning kan enhver deltager i konkurrencen få godtgjort et beløb svarende til udgifterne til deres internetforbindelse, beregnet på grundlag af fem minutter til nedsat takst.Anmodninger om godtgørelse skal sendes pr. post til Toluna SAS sammen med deltagerens bankforbindelse, dokumentation for dennes adresse samt et udtog af regningen fra internetudbyderen med angivelse af dato og tidspunkt for anvendelsen af interforbindelsen. Anmodningen skal være poststemplet senest 30 dage efter konkurrencens slutdato.Deltagerens portoudgifter i forbindelse med anmodningen tilbagebetales, efter anmodning, i henhold til gældende takster for standardbreve. Der tages kun hensyn til én anmodning om godtgørelse pr. deltager, der er tilmeldt konkurrencen, og pr. konvolut (samme navn og adresse).

Dog vil der ikke blive udstedt godtgørelse til deltagere, der gør brug af en internetforbindelse med flatrate, da deltageren ikke har afholdt nogen ekstra udgifter ved at deltage i konkurrencen.

 

Punkt VI: Internetforbindelse og brug
Deltagelsen forudsætter kendskab til og accept af internettets funktioner og begrænsninger, manglen på beskyttelse af bestemte oplysninger i forbindelse med risikoen for uretmæssig tilegnelse, pirateri eller pådragelse af en virus, der spredes i netværket. Toluna SAS påtager sig intet ansvar for misbrug eller forstyrrelser, som opstår pga. brugen af computeren, internetforbindelsen, telefonlinjen eller andre tekniske forbindelser, eller hvis der sendes opdateringer til en forkert eller ufuldstændig adresse.

Punkt VII: Retssager og ansvar
Ved deltagelse i konkurrencen er det underforstået, at deltageren accepterer reglementet i sin helhed. Urigtige eller vildledende oplysninger eller svig medfører diskvalifikation. Toluna SAS bisætter enhver retssag i forbindelse med spillet og reglementet. Toluna vil ikke besvare forespørgsler i forbindelse med fortolkningen eller anvendelsen af reglementet, spillets mekanismer og modaliteter eller listen over vindere, hverken skriftligt eller telefonisk. Toluna SAS forbeholder sig retten til af en hvilken som helst grund at forlænge eller afbryde konkurrencen i henhold til Punkt VI.

Punkt VIII: Gevinstuddeling
Toluna SAS kan ikke holdes ansvarlig for skade, tab eller tyveri, der opstår i forbindelse med leveringen af forsendelser.

Punkt IX: Bevisføring
Med undtagelse af åbenlyse fejl, fastlægges det, at oplysninger fra Toluna SAS spilforløb kan anvendes som bevismidler i retssager i forbindelse med forbindelsen og den elektroniske databehandling (EDB) af disse oplysninger i forbindelse med spillet.

Punkt X: Domsmyndighed
Deltagerne accepterer uden forbehold, at selve deltagelsen i spillet underlægger dem fransk lovgivning, herunder også eventuelle retssager, der måtte opstå pga. denne konkurrence, eller som er direkte eller indirekte forbundet med den, uden at det berører eventuelle lovkonflikter. Den franske domsmyndighed Grande Instance de Paris Tribunal har enekompetence i forbindelse med alle tvister mellem parterne.

Punkt XI: Databeskyttelse
I henhold til databeskyttelsesloven Data Protection Act 6 January 1978, art. L.27 har deltagerne ret til at få indsigt i og rette deres oplysninger. Der videregives under ingen omstændigheder personoplysninger til tredjemand.

Punkt XII: Litterær og kunstnerisk ejendomsret
I henhold til lovgivning om litterær og kunstnerisk ejendomsret er gengivelse og fremstilling af dele af dette spil eller spillet i sin helhed strengt forbudt. Alle varemærker er registrerede varemærker.