Spelregler


Artikel I : Organisation

Toluna SAS, med ett kapital på 38 112 Euros, med säte i Levallois-Perret (92300) på adress 14 Place Marie-Jeanne Bassot, och registrerad under nummer 432033181 i Handels- och Företagsregistret,  organiserar nu en kostnadsfri tävling utan några som helst deltagningskrav. Utlottningen av Samsung Galaxy S3 (650€): äger rum från den 1 juni 2012 till den 31 juli 2012.

Detta lotteri erbjuds till alla medlemmar hos Toluna, 18 år och över, i följande länder: Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spainen, Italien, Ryssland, Indien, Brasilien, Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Chile, Tjeckien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Holland, Norge, Peru, Polen, Portugal, Mexico, Sydafrika, Schweiz, Sverige, Turkiet, Nya Zeeland, USA med undantag för det organiserande företagets anställda och företrädare, dess kunder, dess underleverantörer och partners, dess familjer och dess direkta eller indirekta allierade.

Artikel II: Deltagande

För att kunna delta i denna tävling behöver man en lott. Dessa kan införskaffas på följande sätt:

  • Medlemmen konverterar 100 poäng till en lott (antalet lotter som en medlem kan samla på sig är gränslöst).

För att kunna kvalificeras till denna tävling måste man som deltagare ha en profilbild samt ha varit en "aktiv" medlem. Detta innebär att man måste ha skapat/gett sin åsikt på ett ämne eller skapat/röstat i en  omröstning  senast 3 månader innan lotteriet startar.

Artikel III: Nominering och prisfördelning bland vinnare

I utlottningen utses 4 av Tolunas medlemmar som vinnare av Samsung Galaxy S3:
3 vinnare dras slumpsmässigt, medan den 4:e vinnaren är den deltagare som köper flest lotter.

 
Sammanlagt kommer 10 personer dras slumpmässigt för att se till att det finns ett tillräckligt antal vinnare. Vinnarna kommer att bli kontaktade av Toluna och kommer att ha två veckor på sig att hävda sina priser.
Vinnarna kommer att bli kontaktade per e-post eller telefon mellan den 9 august 2012 och den 23 august 2012,  för att bekräfta sina e-postadresser. Vinnarna godkänner eventuella nödvändiga identitetskontroller samt adressverifiering (per post eller via Internet). Felaktigt uppgiven information beträffande identitet eller adress kommer att resultera i att vinnaren diskvalificeras.

Artikel IV: Registrering av upphovsrätt

Dessa regler skapades av Maître Franck CHERKI, Huissier de Justice (rättstjänare), 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, France.

Arrangören har rätt till att förändra reglerna när som helst under processen, med all respekt för de presenterade villkoren.

Förändringen kommer att göras av Maître Franck CHERKI, Huissier de Justice (rättstjänare), 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, France.

Reglerna kommer att skickas kostnadsfritt till vilken person som helst som begär detta. Begäran ska skickas till adressen: Toluna SAS, 14, place Marie-Jeanne Bassot, 92300 Levallois-Perret. Kostnaden för ett frankerat  ”standardbrev” kommer att kompenseras efter avsändarens önskemål.

Artikel V: Kompensation

Varje deltagare i tävlingen kan på begäran erhålla en ersättning motsvarande anslutningsavgifterna, baserad på en fem minuters anslutning till reducerat pris. Ansökan om återbetalning skall sändas per post till Toluna SAS, tillsammans med deltagarens bankkontouppgifter, adressbevis samt ett utdrag från leverantören med datum och klockslag för uppkopplingen, senast 30 dagar efter tävlingens slutdatum. Brevet bör vara poststämplat med deadlinen. Nödvändiga frimärkskostnader kommer att kompenseras på begäran skickade som ”standardbrev” via post. Endast en kompensation per person och registrering i tävlingen samt kuvert (samma namn, samma adress) kommer att behandlas.

OBS! Vid obegränsat surfande på Internet, kommer ingen kompensation att vara beviljad, eftersom att deltagaren ej tar på sig extra utgifter genom att delta i tävlingen.

Artikel VI: Anslutning och användning

Deltagande i tävlingen innefattar medvetande och acceptans av begränsningar på Internet, samt brist på skydd av viss data mot eventuell förskingring och piratkopiering eller risk för förorening av virus som cirkulerar på nätet. Toluna SAS ansvarar ej för uppkommande störningar till följd av missbruk av datorn, Internettillgång, telefon eller annan teknisk utrustning. Samma sak gäller uppdateringar skickade till felaktigt uppgiven eller ofullständig adress.

Artikel VII: Process och ansvar

Deltagande i denna tävling  accepterar ovillkorligt alla tävlingens regler.  Felaktigt uppgiven eller vilseledande information samt bedrägeri kommer att resultera i diskvalificering. Toluna SAS kommer att avgöra alla eventuella rättstvister som rör spelet och dess regler. Varken skriftlig begäran eller begäran via telefon beträffande tolkningen eller tillämpningen av tävlingens regler, dess mekanismer och förutsättningar samt hur vinnarna lottas ut kommer att bli besvarade. Toluna SAS förbehåller sig rätten att antingen förlänga eller upphäva tävlingen i enlighet med Artikel VI.

Artikel VIII: Presentation av priser
Toluna SAS kan ej under några som helst omständigheter ansvara för skada, förlust eller stöld som kan inträffa under utleveransen av priser.

Artikel IX: Tillåtna bevismaterial

I undantag av fall av uppenbara fel, är det överenskommet att  informationen som resulterats av Toluna SAS tävlingsprocess, kan användas som bevis vid eventuella rättstvister rörande anslutningen och elektronisk databehandling (EDP) av nämnd information om spelet.

Artikel X: Jurisdiktion

Deltagarna accepterar förbehållslöst att deras deltagande i denna tävling lyder automatiskt under den franska lagen och påverkas inte av eventuella lagskillnader som kan existera. Detta  inkluderar eventuella rättstvister som kan uppstå i samband med syftet av denna tävling eller som är direkt eller indirekt relaterade till den. Grande Instance de Paris Tribunal har fullständig behörighet att avgöra alla slags tvister som kan uppkomma mellan parterna  

Artikel XI: Dataskydd

Enligt Data Protection Act 6 januari 1978, art. L.27, har deltagare rätten till tillgång samt korrigering av sin egen data. Ingen personligt identifierbar information kommer att uppges till den tredje parten under några som helst omständigheter.

Artikel XII: Litterär och konstnärlig äganderätt

I enlighet med lagen beträffande litterär och konstnärlig äganderätt, är reproduktion samt representation av allt eller en del av tävlingens beståndsdelar, strängt förbjuden. Alla varumärken är registrerade varumärken.