Spelregels


Artikel I: Organisatie
Toluna SAS, met een kapitaal van 38.112 Euro, gesitueerd aan 1 bis Rue de Collange 92300 Levallois Perret, en geregistreerd onder n°432033181 in het handelsregister, organiseert een gratis wedstrijd, waarbij geen aankopen nodig zijn. De Samsung Galaxy S3 (€650) loterij: van 1 juni 2012 tot 31 juli 2012.

Deze loterij is beschikbaar voor alle Toluna leden, vanaf 18 jaar en ouder, woonachtend in de volgende landen: Frankrijk, GB, Duitsland, Spanje, Italië, Rusland, India, Brazilië, Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Peru, Polen, Portugal, Mexico, Zuid Afrika, Zwitserland, Zweden, Turkije, Nieuw Zeeland, VS, met uitzondering van werknemers en werkgevers van de gastorganisatie, zakelijke klanten, derde partijen, familieleden en hun directe of indirecte partners.

Artikel II: Deelname

Om deel te nemen hebben leden een lot nodig:

  • Leden kunnen 1000 punten inruilen voor een lot voor de loterij (er is geen limiet aan het aantal loten)

Om mee te mogen doen, moeten alle deelnemers een profielfoto hebben en een “actief” lid zijn. Dit omvat (maar is niet gelimiteerd aan) het creëren van, of stemmen op, meningen of QuickVotes in de 3 maanden voorafgaand aan de loterij.

Artikel III: Benoeming en toewijzing van de winnaars

4 Toluna leden worden geselecteerd om als gelukkige prijswinnaars naar huis te gaan met de Samsung Galaxy S3: drie leden worden willekeurig uitgeloot, de vierde prijs gaat naar het lid met de meeste loterijkaartjes.

10 alternatieve winnaars zullen geselecteerd worden om zeker te zijn van een voldoende aantal winnaars. Toluna zal contact opnemen met de winnaars, de winnaars hebben twee weken om hun prijzen op te eisen.

De winnaars worden per mail of telefoon benaderd tussen 9 augustus 2012 en 23 augustus 2012 om hun adres te bevestigen.
Eventuele onjuist gegeven informatie over de identiteit of het adres zal resulteren in diskwalificatie van de winnaar.

Artikel IV : Registratie van de auteursrecht

De regels zijn geïntroduceerd door Maître Franck CHERKI, Huissier de Justice 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, France.

De regels kunnen worden gewijzigd door de organisator op elk moment onder het mom van een amendement, ten aanzien van de gestelde voorwaarden.

Het amendement zal geïntroduceerd worden door Maître Franck CHERKI, Huissier de Justice 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, France.

De regels zullen gratis verzonden worden naar iedere persoon die hiervoor een aanvraag doet bij Toluna SAS, 1 bis Rue de Collange, 92300 Levallois-Perret. De postzegel die nodig is om deze aanvraag te doen zal op aanvraag vergoed worden gebaseerd op de standaard brief geldende tarieven.

Artikel V: Terugbetaling van kosten

Elke deelnemer aan de wedstrijd kan een verzoek indienen voor een terugbetaling van de gelijkwaardige gebruikerskosten, gebaseerd op 5 minuten verbonden te zijn op een gereduceerd tarief. Het verzoek van terugbetaling moet via de post naar Toluna SAS gestuurd worden, samen met de deelnemers bank account gegevens, bewijs van het adres, en een kopie van de rekening waarin de datum en de tijd van de verbinding staat, deze mag echter niet ouder zijn dan 30 dagen na de sluitingsdatum van de wedstrijd. De kosten van de benodigde stempel zullen op aanvraag vergoed worden op de standaard brief geldende tarieven. Slechts één verzoek van terugbetaling per deelnemer en per envelop (met dezelfde naam en hetzelfde adres) zal behandeld worden.

Echter, als de deelnemer gebruik maakt van ongelimiteerd internet zal er geen vergoeding plaatsvinden, daar de deelnemer geen extra kosten gemaakt heeft om deel te nemen aan de wedstrijd.

Artikel VI: Aansluiting en gebruik

Deelname impliceert kennis en aanvaarding van de beperkingen van het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen mogelijke verduistering, piraterij of het risico van besmetting door virussen die circuleren op het internet. Toluna SAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of verstoring als gevolg van gebruik door de computer, internet gebruik, telefoonlijn of andere technische aansluitingen, en voor het verzenden van updates naar onjuiste of incomplete adressen.

Artikel VII: Geschillen en verantwoordelijkheden

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de reglementen in hun geheel. Onjuiste of misleidende informatie, of fraude zal resulteren in diskwalificatie. Toluna SAS zal de geschillen afhandelen die in verband staan met het spel en zijn regels. Het zal niet reageren op elk verzoek betreffende interpetie of toepassing van de regels, mechanismen en modaliteiten van het spel, en de lijst van de winnaars, hetzij geschreven of telefonisch. Toluna SAS behoudt het recht om voor welke reden dan ook het spel uit te breiden of te annuleren in overeenstemming met Artikel VI.

Artikel VIII: Presentatie van prijzen

Toluna SAS kan niet verantwoordelijk gehouden voor enige schade, verlies, of diefstal dat kan voorkomen tijdens het verzenden van de prijzen.

Artikel IX: Overeenkomst met betrekking tot bewijs

Behalve in het geval van duidelijke fouten, is er overeengekomen dat de resulterende informatie van het spel van Toluna SAS gebruikt kan worden als bewijs in elk geschil die betrekking heeft tot de verbinding en elektronische gegevensbewerking (EDP) van gegeven informatie gerelateerd met het spel.

Artikel X: Bevoegdheid

Deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud dat deelneming aan dit spel hen onderwerpt aan het Franse recht, met inbegrip van de eventuele geschillen die kunnen ontstaan door de doelstelling van de wedstrijd of die hiermee direct of indirect verband houdt, zonder afbreuk te doen aan eventuele conflicten tussen bestaande wetten. Elk geschil tussen de partijen ligt uitsluitend bij de bevoegdheid van de Grande Instance de Paris Tribunal.

Artikel XI: Data bescherming

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens 6 januari 1978, art. L27, hebben de deelnemers het recht op toegang en correctie van hun gegevens. Er zal geen persoonlijk indentificeerbare informatie worden verstrekt aan derden, voor welke reden dan ook.

Artikel XII: Rechten van literaire en artistieke eigendommen

In overeenstemming met de wetten voor de rechten van literaire en artistieke eigendommen, is het reproduceren and representeren van alle of enkele elementen van dit spel ten strengste verboden. Alle handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken.