REGLEMENT


Punkt I: Organisation

Toluna SAS, som har en kapital på 38 112 euro og hjemsted på 14 Place Marie-Jeanne Bassot 92300 Levallois Perret, og som er registreret i handelsregistret under nr. 432033181, organiserer en gratis konkurrence uden købstvang. Lotteriet af Samsung Galaxy S3  (650€): finder sted fra 1. juni 2012 till 31. juli 2012.
Dette lotteri er et tilbud til alle medlemmer af Toluna, 18 år og derover, i de følgende lande: Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien, Rusland, Indien, Brasilien, Argentina, Australien, Østrig, Belgiem, Chile, Tjekkiet, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Holland, Norge, Peru, Polen, Portugal, Mexico, Sydafrika, Schweiz, Sverige, Tyrkiet, New Zealand, USA, med undtagelse af de ansatte og repræsentanter for arrangøren, dens kunder, dens underleverandører og partnere, medlemmer af deres familier og deres forældre eller direkte eller indirekte allierede.

Punkt II: Deltagelse

For at kunne deltage skal medlemmerne have et lod:

  • Medlemmerne kan ombytte 1000 point til et lodtrækningslod (der er ingen grænse for antallet af lodder pr. medlem).

For at kvalificere sig, skal deltagerne have et profilbillede samt være et aktivt medlem, hvilket omfatter (men ikke er begrænset til) oprettelse og deltagelse i et meningsemne eller hurtig afstemning i de 3 måneder op til lodtrækningen.

Punkt III: Udtrækning af vindere og gevinstuddeling

I lotteriet vil 4 medlemmer av Toluna vælges som vinder av Samsung Galaxy S3:
3 er valgt tilfældigt, mens den 4 går til den deltager der køper fleste billetter.


Der vil også blive udtrukket 10 stedfortrædere for at sikre et tilstrækkeligt antal vindere. Vinderne kontaktes af Toluna, og har derefter to uger til at gøre krav på deres gevinst.

Vinderen vil blive kontaktet via email eller telefon mellem 9. august 2012 og 23. august 2012, at bekræfte deres e-mail-adresse. Urigtige oplysninger i forbindelse med identitet eller adresse medfører, at vinderen diskvalificeres.

Punkt IV: Copyright

Reglementet blev opstillet af Maître Franck CHERKI, Huissier de Justice 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, Frankrig.

Der kan til enhver tid foretages ændringer af reglementet i form af en ændring fra organisatørens side med henblik på de fremlagte betingelser.

Ændringen vil blive gennemført af Maître Franck CHERKI, Huissier de Justice 119, avenue de Flandre, 75019 PARIS, Frankrig.

Reglementet sendes gratis til enhver, der sender en anmodning til Toluna SAS, 14, place Marie-Jeanne Bassot, 92300 Levallois-Perret. Portoen i forbindelse med anmodningen tilbagebetales, efter anmodning, i henhold til gældende takster for standardbreve.

Punkt V: Godtgørelse af udgifter

Efter anmodning kan enhver deltager i konkurrencen få godtgjort et beløb svarende til udgifterne til deres internetforbindelse, beregnet på grundlag af fem minutter til nedsat takst.Anmodninger om godtgørelse skal sendes pr. post til Toluna SAS sammen med deltagerens bankforbindelse, dokumentation for dennes adresse samt et udtog af regningen fra internetudbyderen med angivelse af dato og tidspunkt for anvendelsen af interforbindelsen. Anmodningen skal være poststemplet senest 30 dage efter konkurrencens slutdato.Deltagerens portoudgifter i forbindelse med anmodningen tilbagebetales, efter anmodning, i henhold til gældende takster for standardbreve. Der tages kun hensyn til én anmodning om godtgørelse pr. deltager, der er tilmeldt konkurrencen, og pr. konvolut (samme navn og adresse).

Dog vil der ikke blive udstedt godtgørelse til deltagere, der gør brug af en internetforbindelse med flatrate, da deltageren ikke har afholdt nogen ekstra udgifter ved at deltage i konkurrencen.

Punkt VI: Internetforbindelse og brug

Deltagelsen forudsætter kendskab til og accept af internettets funktioner og begrænsninger, manglen på beskyttelse af bestemte oplysninger i forbindelse med risikoen for uretmæssig tilegnelse, pirateri eller pådragelse af en virus, der spredes i netværket. Toluna SAS påtager sig intet ansvar for misbrug eller forstyrrelser, som opstår pga. brugen af computeren, internetforbindelsen, telefonlinjen eller andre tekniske forbindelser, eller hvis der sendes opdateringer til en forkert eller ufuldstændig adresse.

Punkt VII: Retssager og ansvar

Ved deltagelse i konkurrencen er det underforstået, at deltageren accepterer reglementet i sin helhed. Urigtige eller vildledende oplysninger eller svig medfører diskvalifikation. Toluna SAS bisætter enhver retssag i forbindelse med spillet og reglementet. Toluna vil ikke besvare forespørgsler i forbindelse med fortolkningen eller anvendelsen af reglementet, spillets mekanismer og modaliteter eller listen over vindere, hverken skriftligt eller telefonisk. Toluna SAS forbeholder sig retten til af en hvilken som helst grund at forlænge eller afbryde konkurrencen i henhold til Punkt VI.

Punkt VIII: Gevinstuddeling

Toluna SAS kan ikke holdes ansvarlig for skade, tab eller tyveri, der opstår i forbindelse med leveringen af forsendelser.

Punkt IX: Bevisføring

Med undtagelse af åbenlyse fejl, fastlægges det, at oplysninger fra Toluna SAS spilforløb kan anvendes som bevismidler i retssager i forbindelse med forbindelsen og den elektroniske databehandling (EDB) af disse oplysninger i forbindelse med spillet.

Punkt X: Domsmyndighed

Deltagerne accepterer uden forbehold, at selve deltagelsen i spillet underlægger dem fransk lovgivning, herunder også eventuelle retssager, der måtte opstå pga. denne konkurrence, eller som er direkte eller indirekte forbundet med den, uden at det berører eventuelle lovkonflikter. Den franske domsmyndighed Grande Instance de Paris Tribunal har enekompetence i forbindelse med alle tvister mellem parterne.

Punkt XI: Databeskyttelse

I henhold til databeskyttelsesloven Data Protection Act 6 January 1978, art. L.27 har deltagerne ret til at få indsigt i og rette deres oplysninger. Der videregives under ingen omstændigheder personoplysninger til tredjemand.

Punkt XII: Litterær og kunstnerisk ejendomsret

I henhold til lovgivning om litterær og kunstnerisk ejendomsret er gengivelse og fremstilling af dele af dette spil eller spillet i sin helhed strengt forbudt. Alle varemærker er registrerede varemærker.