SPELREGELS


ARTIKEL 1. Organisatie

De maatschappij Toluna V.N.V., met een kapitaal van 2.600.000 euro, met zijn hoofkantoor gevestigd op 1 bis rue Collange 92300 Levallois Perret (Frankrijk), geregistreerd bij de k.v.K van Nanterre onder nummer 432033181 organiseert een gratis wedstrijd zonder verplichting tot aankoop genaamd “ Bose QuietComfort Headphones prijstrekking, dat plaats neemt vanaf 20 januari 2017 tot 20 april 2017.

ARTIKEL 2. Deelname

Dit spel wordt aangeboden aan alle 18+ leden van Toluna, natuurlijke personen die in de volgende landen wonen: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Rusland, Brazilië, Australië, Finland, Nederland, Zweden, Portugal, Turkije, Mexico, Griekenland, Tsjechië, Ierland, België, Oostenrijk, Singapore, Zwitserland , Polen, Hong Kong, Indonesië, Chili, Argentinië, Peru, Republiek Korea, Noorwegen, Denemarken, Noorwegen, Italie, Thailand, De Filipijnen, China, India, Nieuw Zeeland, Marokko, Colombia, Saoedi-Arabië, Taiwan, Pakistan, Hongarije en de Verenigde Staten met uitzondering van werknemers en vertegenwoordigers van de organiserende maatschappij, zijn cliënt, onderaannemers en partners en directe- en indirecte familieleden van de betrokkenden.

Om te kunnen deelnemen is slechts een lot nodig:

  • Een lid kan 1000 punten inwisselen tegen een loterij-lot, (het aantal tickets is onbeperkt)

Deelname aan deze wedstrijd is gratis, en niet beperkt tot één deelname per huishouden.

Om deel te kunnen nemen moeten de deelnemers een profielfoto hebben en «actieve» leden zijn; dit houdt in (onder andere) het creëren, of deelname aan een opinie of een stemming in de 3 maanden voorafgaand aan de wedstrijd.

Deze wedstrijd is open voor al onze mobiele app gebruikers en is niet gesponsord, geautoriseerd of ondersteund door Apple of Google.

ARTIKEL3.Prijs

De trekking zal 7 Tolunaleden aanwijzen die zullen winnen: Bose QuietComfort 35 wireless headphones (elke winnaar kan zijn/haar eigen kleur kiezen indien op voorraad) – prijs: ongeveer €380 of  $349€

Er zullen 6 leden blind getrokken worden, en de deelnemer met de meeste loten zal aangewezen worden als 7de winnaar van dit evenement. De winnaar met de meeste loten heeft alleen het recht om als winnaar te worden gekozen in 3 verschillende acties. Als de deelnemer met de de meeste loten al heeft gewonnen in 3 voorgaande acties, dan zal de prijs worden doorgeschoven naar de deelnemer die de meeste loten heeft na de orginele winnaar. Alle deelnemers kunnen onwillekeurig worden geselecteerd, onachtend het aantal gewonnen wedstrijden in het verleden.

Er zullen tevens 10 vervangers getrokken worden voor het geval de winnaars niet geheel aan de voorwaarden voldoen.
De maatschappij Toluna zal contact opnemen met de winnaars, die vervolgens 2 weken de tijd hebben om hun prijs te accepteren.

De maatschappij Toluna V.N.V. behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van prijs te veranderen. Mocht dit het geval zijn, dan zal de waarde van het lot gelijk zijn aan het vervangen product.

De maatschappij Toluna V.N.V. zal winnaars per e-mail op de hoogte stellen. De winnaar staat toe dat de informatie betreffende zijn identiteit en woonplaats nagetrokken worden (woonadres en/of e-mailadres).
Onjuiste informatie betreffende de identiteit of adres zal leiden tot de ongeldigverklaring van de winnaar en zijn gehele deelname.

ARTIKEL 4. Benoeming van de winnaars en Prijsuitreiking

De getrokken winnaar moet al zijn profielen ingevuld hebben.

De maatschappij Toluna zal contact opnemen met de winnaar, die vervolgens 2 weken de tijd heeft om zijn prijs de accepteren.
De maatschappij Toluna V.N.V. zal winnaars per e-mail op de hoogte stellen. De winnaar staat toe dat de informatie betreffende zijn identiteit en woonplaats nagetrokken worden (woonadres en/of e-mailadres).
Onjuiste informatie betreffende de identiteit of adres zal leiden tot de ongeldigverklaring van de winnaar en zijn gehele deelname.


ARTIKEL 5. Wet bescherming persoonsgegevens

In overeenstemming met de Franse Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebben de deelnemers recht tot toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de hen betreffende informatie vragen. De deelnemers kunnen dit recht uitoefenen door te schrijven naar de maatschappij Toluna, 1 bis rue Collange 92300 Levallois Perret (Frankrijk)..

ARTIKEL 6. Terugbetaling van deelname

De wedstrijddeelnemers kunnen op aanvraag de kosten voor internetgebruik terugvorderen, op basis van een verbinding van 5 minuten tegen kortingstarief. De aanvraag voor kosten terugvordering moet per brief geformuleerd worden aan Toluna V.N.V. vergezeld van de interbancaire gegevens, een woonbewijs en een uittreksel van de factuur van een internetprovider met daarop de datum en tijd van verbinding uiterst 30 dagen na sluiting van de wedstrijd, waarbij de datum van het poststempel als bewijs geldt. De door de deelnemer gemaakte kosten voor de postzegel die voor deze aanvraag nodig was zal schriftelijk verzoek terugbetaald worden, op basis van het geldende “langzame” tarief. Er wordt één aanvraag tot terugbetaling geaccepteerd per ingeschreven speldeelnemer en per envelop (dezelfde naam, hetzelfde adres).

Gezien de huidige abonnementen en technische mogelijkheden, en het feit dat de internetproviders hun internetgebruikers een gratis of forfaitaire verbinding bieden (bijvoorbeeld een aansluiting per kabel, ADSL of gespecialiseerde verbinding) wordt er geen vergoeding voor internetkosten uitbetaald wanneer het internetabonnement geboden door de internetprovider de internetgebruiker permanent van een internetverbinding voorziet, en dus zijn deelneming aan het spel geen extra kosten met zich meebrengt. Indien de speler een terugbetaling wenst voor verschillende deelnamen, moet hiertoe voor elke deelname apart een aanvraag opsturen.
De gevraagde vergoeding voor fotokopieën is op basis van €0,08. De gemaakte kosten voor de postzegel die voor deze aanvraag nodig was zal alleen bij schriftelijk verzoek terugbetaald worden, op basis van het geldende “langzame” tarief.

ARTIKEL 7. Verantwoordelijkheid van de organisator

De organisator behoudt het recht het spel te verkorten, te verdagen, te wijzigen of te annuleren wanneer de omstandigheden dit vereisen. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een internetstoring, of problemen bij versturing of ontvangst van e-mails.

ARTIKEL 8. Toepassing en afgifte van de spelregels

Het reglement is gedeponeerd bij het notariskantoor van  Maître LOUIS-AMEDEE, Sylvia, gevestigd te huissier de Justice - 16 rue de Picardie 93290 TREMBLAY-EN-FRANKRIJK
Het reglement kan op ieder moment gewijzigd worden, in de vorm van een toevoegingsclausule opgesteld door de organisator volgens de uitgestippelde regels.
De toevoegingsclausule is gedeponeerd bij het notariskantoor Maître LOUIS-AMEDEE, Sylvia, gevestigd te huissier de Justice - 16 rue de Picardie 93290 TREMBLAY-EN-FRANKRIJK.

Het reglement wordt aan ieder persoon gratis opgestuurd die hiervoor een schriftelijk verzoek indient naar het volgende adres Toluna V.N.V., 1 bis rue Collange, 92300 Levallois-Perret, Frankrijk. De gemaakte kosten voor de postzegel die voor deze aanvraag nodig was zal alleen bij schriftelijk verzoek terugbetaald worden, op basis van het geldende “langzame” tarief.

ARTIKEL 9. Toepasbare wetten

Dit regelement valt onder de Franse wet.
Deze deelnemers accepteren zonder voorbehoud dat ze door deelname aan het spel automatisch onderworpen zijn aan de Franse wet, onder andere voor ieder geschil direct of indirect voortkomend uit deze wedstrijd, dit onverminderd de eventuele tegenstrijdige regels in wetten die zouden kunnen bestaan. Ieder geschil tussen partijen valt onder de exclusieve bevoegdheid van het arrondissementsrechtbank van Parijs.

Aantekening:
Voor in de Verenigde Staten wonende deelnemers:
Of u nu wel of niet Toluna lid bent; u kunt ons een kaartje (3X5) sturen met uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Deze kaart moet de aanduiding «Gratis entree» dragen, vergezeld van de naam van de loterij: “Bose QuietComfort Headphones prijstrekking”.
Stuur uw kaart naar: Incentive Manager, Toluna USA, 21 River Road, Wilton, CT 06897 USA. Uiterste datum 19 april 2017, waarbij de datum van het poststempel als bewijs geldt.